Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-794-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.51.2-794-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Imamo predlog proračuna, ki kljub omejenim sredstvom uravnoteženo pokriva vse politične prioritete in zagotavlja sinergije med različnimi področji. Prva so naložbe za delovna mesta preko EFSI, ki že daje prve dobre rezultate, in preko pobude za zaposlovanje mladih. Druga je soočanje z migrantsko krizo in zagotavljanje varnosti, denimo 7,5 milijonov evrov dodatnega financiranja za Europol in 25 milijonov evrov vredni pilotni projekt za izboljšanje raziskovalnih zmogljivosti na področju obrambe in sodelovanje med članicami. Gre za pomemben projekt s sinergijskimi učinki na področju obrambe in raziskav. In kot tretje več sredstev za znanje v Obzorju 2020. Da bo Evropska unija dolgoročno inovativna in konkurenčna. Imamo torej predlog proračuna za izzive sedanjosti in prihodnosti. Gre za to, da obnovimo zaupanje v ljudi."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph