Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-538-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.43.2-538-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană este unul dintre principalii consumatori de energie la nivel mondial. În aceste condiții, statele membre au nevoie de o combinație cât mai eficientă de surse de energie, care include și gazul natural lichefiat (GNL). Această sursă este în plină ascensiune în ultimii ani, oferind cantități apreciabile la un preț din ce în ce mai mic și cu un efect poluant redus. UE dispune de o infrastructură semnificativă de gazoducte, depozite de stocare și terminale de regazeificare, dar este nevoie de eficientizarea și de completarea ei acolo unde este nevoie, pentru a permite tuturor statelor membre un acces facil la această resursă și pentru a evita dependența de o singură sursă de energie sau vulnerabilitatea față de schimbările de pe piețele internaționale. Utilizarea GNL ar duce și la înlocuirea combustibililor poluanți tradiționali în cadrul transporturilor rutiere și maritime. UE ar putea promova la nivel internațional o piață liberă, funcțională și transparentă a GNL. În același timp, însă, acest lucru nu trebuie să afecteze dezvoltarea surselor de energie regenerabilă și obiectivul Uniunii de a reduce emisiile de gaze poluante. Cred că este o evoluție importantă a acestui domeniu, oferind o soluție temporară de înlocuire a resurselor de energie poluante."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph