Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-415-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.39.2-415-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În urmă cu un an a fost semnat acordul istoric privind programul nuclear iranian, între comunitatea internațională și autoritățile de la Teheran. Uniunea Europeană a avut un rol determinant în acest sens, prin contribuția esențială adusă de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, la eforturile de mediere. Semnarea acordului constituie premisa esențială a normalizării relațiilor dintre UE și statele membre și Iran, actor foarte important în regiunea Orientului Mijlociu. Potențialul de extindere a cooperării între cele două părți include domenii cheie, cum ar fi comerțul, protecția mediului, aviația, securitatea (inclusiv componenta energetică), schimburile academice. În același timp, Iranul joacă un rol important în stabilizarea situației regionale din Orientul Mijlociu, alături de Arabia Saudită. Totuși, există și o serie de domenii în care regimul de la Teheran mai are probleme, cu precădere cele care țin de respectarea drepturilor omului. Astfel, UE este îngrijorată de numărul mare de execuții cauzate de menținerea pedepsei cu moartea, de arestarea persoanelor cu cetățenie dublă (iraniană și a unor state UE), de discriminarea de gen, nerespectarea drepturilor minorităților și a libertății de exprimare. În vederea remedierii situației e nevoie de o cooperare aprofundată între Iran și structurile ONU pentru apărarea drepturilor omului. Susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph