Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-387-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.38.2-387-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De Europese instellingen bestemmen nog meer geld voor hun eigen beveiliging, terwijl zij op geen enkele wijze de toenemende onveiligheid door open grenzen serieus nemen of erkennen dat de islam de inspiratiebron is voor het hedendaagse terrorisme. Het is niet meer dan terecht dat de instellingen dezelfde onveiligheid ondergaan als de burger op straat meemaakt. De PVV heeft tegen deze begroting gestemd."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph