Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-383-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.38.2-383-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Creșterea în intensitate a fenomenului terorist la nivel global se repercutează direct asupra vieții fiecărui cetățean european. Atentatele care au avut loc la Bruxelles în luna martie a acestui an, chiar în apropierea instituțiilor europene, au demonstrat nevoia de a întări securitatea acestora. Uniunea Europeană, ca proiect politic ce sprijină drepturile și libertățile fundamentale, statul de drept, democrația, prosperitatea și deschiderea economică, a devenit o țintă directă a acestor grupuri radical-extremiste, al căror singur scop este răspândirea fricii, ignoranței și urii la nivel mondial. În acest context, instituțiile Uniunii au nevoie, în mod concret, de sporirea dispozitivului de securitate prin alocarea de la buget a unei sume suplimentare totale de 15,8 milioane de euro în vederea unor măsuri adecvate în cadrul Parlamentului European, Comisiei Europene, Curții de Justiție, Curții de Conturi Europene, Comitetului Economic și Social, Comitetului Regiunilor și Serviciului European de Acțiune Externă. În cadrul Parlamentului European este vorba despre crearea unui număr suplimentar de 35 de posturi permanente de agenți de securitate, care nu intră sub incidența dispozițiilor de reducere cu 5 % a efectivului de personal. Consider că aceste măsuri sunt binevenite și susțin această inițiativă atât de necesară."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph