Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-359-500"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Uniunea vamală este considerată a fi o componentă esențială a Uniunii Europene și pieței unice. Cu toate acestea, în prezent nu există o abordare integrată cu privire la respectarea legislației vamale care să includă și aplicarea de sancțiuni, acest domeniu variind în funcție de legislația națională. Întrucât reglementarea uniunii vamale și a politicii vamale reprezintă o competență exclusivă a Uniunii, este nevoie de o abordare unitară a respectării legislației vamale, care să asigure condiții de concurență echitabile pe teritoriul acesteia. Adoptarea unei astfel de abordări este conformă și cu obligațiile asumate de UE în cadrul OMC în privința adoptării unor sisteme de sancționare convergente. Propunerea Comisiei solicită statelor membre să aibă sisteme vamale de sancționare eficiente, proporționale și disuasive, convergente prin aplicarea unui cod vamal modernizat și folosirea mijloacelor electronice. Aceste măsuri ar încuraja comerțul și creșterea conformității, ar asigura sancțiuni proporționale cu taxele eludate și ar face distincție între sancțiunile penale și cele civile. Totuși, autoritățile vamale ar fi singurele în măsură să decidă aplicarea unor circumstanțe atenuante sau agravante în administrarea sancțiunilor, ceea ce ridică problema încrederii reciproce între statele membre. Întrucât această chestiune trebuie tranșată, susțin retrimiterea raportului în comisia competentă pentru ajustare."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.37.2-359-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph