Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-242-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.31.2-242-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Criza financiară și economică prin care au trecut statele Uniunii Europene în ultimii ani a dus la vulnerabilizarea unora dintre acestea și la necesitatea susținerii lor de către Uniune. Pentru multe dintre ele, Fondurile Structurale și de Investiții Europene (ESI) reprezintă principalul instrument de finanțare. În vederea asigurării unui impact cât mai mare al acestor fonduri a fost adoptat Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC). În cazul în care situația economică din țările respective persistă, măsurile de sprijin suplimentar pot fi prelungite, iar cuantumul plăților poate fi mărit. A fost cazul pentru Grecia, Cipru, Irlanda, România și Portugalia în intervalul 2014-2016. În prezent, Grecia e singura țară în care se mai aplică un astfel de program, întrucât situația sa economică este încă foarte fragilă. Totuși, și în cazul Ciprului s-ar justifica aplicarea unor asemenea măsuri, datorită dificultăților economice și scăderii drastice a investițiilor. Pentru că suplimentarea temporară a creditelor de plată va avea loc în intervalul 2014-2020, impactul bugetar va fi minimalizat spre sfârșitul intervalului. Este o măsură binevenită pentru a gestiona problemele temporare de lichiditate ale celor două state. Susțin adoptarea documentului de față."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph