Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-218-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.30.2-218-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Relațiile Uniunii Europene cu Republica Populară Chineză au cunoscut o dezvoltare constantă în ultimele decenii în toate domeniile. În ciuda acestui fapt, cetățenii celor două părți au încă nevoie de vize atunci când călătoresc pe teritoriul celeilalte. În vederea remedierii acestui impediment, în octombrie 2013 a fost deschis un dialog asupra mobilității, în vederea renunțării reciproce la vize. Doi ani mai târziu, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord privind eliminarea vizelor de scurtă ședere pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice. Acest pas vine în continuarea intensificării bunelor relații dintre corpurile diplomatice ale celor două părți și este de natură să contribuie la un dialog aprofundat privind domeniile de cooperare. Parlamentul European, în calitate de reprezentant direct al cetățenilor europeni este chemat să aprobe acest acord. Implementarea acestei măsuri este de natură să constituie doar o etapă în direcția eliminării totale a vizelor pentru resortisanții celor două părți, atunci când condițiile concrete o vor permite. Eliminarea vizelor va contribui în mod direct la creșterea contactelor nemijlocite dintre cetățenii celor două părți și la dezvoltarea relațiilor economice, culturale, științifice și de altă natură. Este vorba despre o măsură salutară, pe care o susțin fără rezerve."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph