Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-194-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.29.2-194-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Adoptarea Convenţiei Schengen constituie una dintre principalele realizări ale procesului de integrare europeană. Asigurarea liberei circulaţii la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce îi priveşte pe cetăţenii statelor membre, este un câştig cert. Cu toate acestea, aplicarea prevederilor Convenţiei referitoare la circulaţiei persoanelor, inclusiv a cetăţenilor unor state terţe, poate pune o serie de probleme în asigurarea securităţii europene. Din acest motiv se impune luarea unor măsuri de prevenţie, printre care şi amprentarea şi schimbul de date de acest tip între statele membre. Aplicarea măsurii respective trebuie să respecte drepturile și libertățile cetățenești care stau la baza construcției europene. Acceptarea Danemarcei în rândul statelor membre care au adoptat aceste măsuri este de natură să contribuie la consolidarea securității europene, incluzând această țară nordică între părțile la Convenția Prüm. Din aceste motive, consider că adoptarea actualului document este necesară și constituie un pas înainte în vederea întăririi securității europene în ansamblul său."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph