Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-175-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.28.2-175-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Convenția Schengen asigură aplicarea principiului liberei circulații la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce îi privește pe cetățenii statelor membre. Cu toate acestea, aplicarea prevederilor Convenției în privința circulației persoanelor, respectiv a cetățenilor unor state terțe, poate pune o serie de probleme în asigurarea securității europene. Se impune luarea unor măsuri de prevenție, printre care și schimbul de date personale privind ADN-ul între statele membre. Aplicarea măsurii respective trebuie, însă, să respecte drepturile și libertățile cetățenești care stau la baza proiectului european. Acceptarea Danemarcei în rândul statelor membre care au adoptat aceste măsuri este de natură să contribuie la consolidarea securității europene, mai ales după derularea cu succes a proiectului pilot privind protecția datelor. Consider că adoptarea actualului document este un pas înainte în vederea consolidării securității cetățenilor europeni."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph