Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-24-Speech-1-206-687"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161024.21.1-206-687"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Raportul privind situația infrastructurii și conectivității din Europa Centrală și de Est reprezintă un pas important în direcția îmbunătățirii sistemului de transport la nivel european, recunoscând că există un decalaj semnificativ între estul și vestul continentului. Se trage astfel un semnal de alarmă cu privire la efectele pe care aceste diferențe de dezvoltare le au asupra economiei întregii Uniuni și asupra viitorului politicilor de coeziune. Reprezentând jumătate din Europa, țările din est au nevoie de sprijinul tehnic și financiar al executivului european pentru a facilita implementarea planurilor de infrastructură. De aceea, Comisia trebuie să vină cu o strategie clară pentru Europa Centrală și de Est care să integreze planurile mari de infrastructură, luând în considerare atât discrepanțele de la o regiune la alta, cât și nevoia unei mai bune cooperări între autoritățile naționale și instituțiile de la Bruxelles. Parlamentul European își exprimă sprijinul pentru o astfel de strategie și se recomandă crearea unei linii bugetare pentru infrastructura est europeană și pentru sporirea capacității administrative. Totodată, este necesară utilizarea corespunzătoare a fondurilor structurale și de coeziune. Pe fondul unei absorbții slabe a acestora, solicit ca țări precum România să primească asistență tehnică pentru elaborarea de proiecte și utilizarea instrumentelor financiare."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph