Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-06-Speech-4-291-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161006.26.4-291-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană este garantul apărării sănătății cetățenilor statelor membre și a comercializării unor produse care respectă standardele de siguranță alimentară. Materialele care vin în contact cu alimentele (MCA), incluzând ambalajele alimentare, ustensilele de bucătărie, vesela, trebuie să aibă o compoziție chimică adecvată pentru a evita transferul unor substanțe nocive în alimente. În acest sens, UE a adoptat, în 2004, Regulamentul nr. 1935, menit să asigure gestionarea în condiții de siguranță a compușilor din plastic, ceramică, celuloză sau materiale inteligente, în conformitate cu studiile specializate în acest domeniu. Pentru restul de MCA, standardele sunt stabilite la nivel național, ceea ce creează dificultăți reale la nivel comunitar, în special asupra liberei circulații a mărfurilor. În vederea armonizării acestor standarde, rezoluția de față propune o abordare comună a procesului de reciclare și utilizare, conform conceptului economiei circulare, realizarea unor teste comune mai complexe la nivel european în vederea evitării perturbatorilor endocrini, cercetări aprofundate în domeniul nanomaterialelor, revizuirea Regulamentului privind produsele din ceramică și realizarea unor controale mai riguroase. Este vorba despre o rezoluție care vizează eliminarea riscurilor de sănătate ale MCA, de aceea susțin adoptarea sa."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph