Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-06-Speech-4-255-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161006.25.4-255-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Adoptarea Acordului de la Paris a constituit un moment decisiv în lupta comunității internaționale împotriva schimbărilor climatice. Punerea sa în aplicare va determina modul în care vor trăi copiii noștri în deceniile următoare. Uniunea Europeană și statele membre s-au numărat printre principalele susținătoare ale adoptării acordului, care are 187 de părți semnatare și care reprezintă un document echilibrat, ambițios și echitabil. Stabilirea unui plafon al creșterii temperaturii medii global de 1,5 grade Celsius față de epoca pre-industrială este un angajament important al statelor semnatare. În contextul Conferinței ONU din 2016 de la Marrakesh privind schimbările climatice (COP22), rezoluția actuală atrage atenția asupra necesității ratificării și implementării neîntârziate a Acordului de la Paris de către statele membre UE, evaluează stadiul implementării Protocolului de la Kyoto, evidențiază rolul actorilor non-statali în reducerea emisiilor poluante, importanța finanțării în domeniul schimbărilor climatice și a dialogului diplomatic cu alți actori internaționali. De asemenea, sunt menționate importanța pentru acest domeniu a adaptării producției industriale, a politicilor energetice, a cercetării, inovării și tehnologiilor digitale, a sprijinului pentru țările în curs de dezvoltare. Susțin adoptarea acestei rezoluții atât de relevante pentru atingerea obiectivelor de stopare a încălzirii climei în perioada următoare."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph