Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-05-Speech-3-725-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Fru formand! Først vil jeg gerne takke kollegaerne for at være her i aften og for at bakke så meget op om vores fælles betænkning. Vi har haft et rigtig godt samarbejde. Det er også derfor, det er blevet til en god og solid betænkning med nogle meget klare anbefalinger. Jeg vil også gerne takke kommissæren for at være så åben og lydhør over for de problemer, der er på området, og de løsninger, vi har fremlagt i vores betænkning om fødevarekontaktmateriale. Vi vil, når JRC kommer med dets rapport, også nærlæse den, og så håber vi, at vi kan indgå i en konstruktiv dialog sammen om området, så vi forhåbentlig meget hurtigt kan få strammet op på reglerne og forbedre forbrugersikkerheden og samtidig også sikre, at vi får et bedre og mere velfungerende marked for fødevarekontaktmateriale."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161005.33.3-725-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph