Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-05-Speech-3-703-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161005.33.3-703-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Fru kommissær, ærede kolleger! I aften skal vi debattere Miljøudvalgets betænkning om gennemførelse af forordningen om fødevarekontaktmateriale. Det lyder måske lidt teknisk, men i bund og grund handler det om, hvordan vi sikrer, at de materialer, der er i direkte kontakt med vores mad, også er sikre. Endelig skal jeg lige sige, at det også er vigtigt for os, at vi sikrer, at fødevarematerialer skal være omfattet af de kriterier for hormonforstyrrende stoffer, som EU-Kommissionen er ved at fastsætte. De skal også gælde her. Jeg vil gerne sige tusind tak til skyggeordførerne og de politiske grupper for et rigtig godt samarbejde om betænkningen. Det er et udvalg, som er nærmest tæt på at være fuldstændig enigt om det her. Vi ønsker virkelig en revision af reglerne, og vi ønsker fælles regler for fødevarekontaktmateriale for at beskytte forbrugerne og sikre ens vilkår for virksomhederne. Det er ikke bare os her i Parlamentet, det er også de europæiske forbrugere og de europæiske virksomheder, som ønsker det samme. Så vi håber, at EU-Kommissionen lytter grundigt til os i dag og meget hurtigt kommer op med et forslag til revision af lovgivningen. Den nuværende EU-lovgivning er en rammelov, der regulerer vores materialer til vores fødevareemballage osv. Rammelovgivningen giver mulighed for at lave fælles EU-regler for hver af de 17 materialetyper, der er oplistet i loven. Men kun fire af de 17 materialetyper er på nuværende tidspunkt harmoniseret på EU-plan. Resten er det op til medlemslandene at håndtere. Det giver problemer for forbrugerne, for virksomhederne og for myndighederne. For reelt betyder det, at det indre marked ikke er et indre marked, men et marked med 28 forskellige regelsæt. Nogle lande har høje standarder og finkontroller, og andre har lave standarder og ingen kontrol. Konsekvensen er, at vores forbrugere bliver ladt i stikken, og at virksomhederne konkurrerer på fuldstændig forskelligartede vilkår. For eksempel kan forbrugerne ikke være sikre på, at de bliver beskyttet mod farlig kemi, hverken fra coatingen i tomatdåsen eller fra fluorstoffer i pizzabakken. Vi ved faktisk fra forskningen, at der forekommer uacceptabelt høje mængder af sundhedsskadelig kemi i mange materialer, vi bruger til vores fødevarer. Det ved vi fra bagepapiret, papirsposen til mel, pizzabakken og mikrobølgepopcorn osv. osv. Det er bekymrende, når vi samtidig fra flere studier ved, at lige præcis kemi i fødevareemballage giver konkrete sundhedsproblemer. For eksempel ved vi, at hvis man har for høje mængder af fluorstoffer i urinen, øger det risikoen for, at man ufrivilligt får en abort. Det er blot et eksempel. Forbrugerne skal beskyttes langt bedre, og virksomhederne skal have mere ens vilkår for at producere fødevarekontaktmaterialer. Derfor foreslår vi i Miljøudvalget, at EU-Kommissionen skal komme med et forslag til en revision af den nuværende lovgivning omkring fødevarekontaktmaterialer. Særligt ønsker vi, at EU-Kommissionen prioriterer fremsættelsen af fælles EU-regler for følgende materialer: papir, pap, lim, coating og blæk. Vi foreslår også, at EU-Kommissionen skal udvikle ensartede testmetoder for hvert materiale, så medlemslandene bruger de samme metoder til at vurdere sikkerheden. Fødevaresikkerhed skal betyde det samme overalt i EU. Vi ønsker også at styrke EPSA både i form af penge og skrappere krav. Vi ved, at kemikalier reagerer sammen, og derfor skal EPSA selvfølgelig også tjekke for den såkaldte cocktaileffekt. Vi ønsker også, at EPSA skal inkludere effekten ved en lav, men konstant eksponering for et stof. Det kan godt være, at mængderne er lave, men hvis vi udsættes for et stof hver dag, bliver den samle mængde stor. Det mener vi også er vigtigt, at EPSA tager højde for. Vi ønsker også, at der i forhold til nanomaterialer udvikles særlige testmetoder for sikkerheden omkring dem, og vi ønsker samtidigt, at fødevarekontaktmateriale med nanomaterialer skal mærkes. Vi ønsker også noget andet. Vi synes, det er utroligt, at vi sikrer en bedre koordination imellem fødevarekontaktmaterialereglerne og vores REACH-lovgivning. Det må simpelthen ikke forekomme, at stoffer, der under REACH er kategoriseret som farlige, helt ukritisk bliver brugt i fødevarekontaktmaterialer. Det vil vi have gjort noget ved. Generelt foreslår vi også både mere og bedre kontrol af virksomhedernes produktion af fødevarekontaktmaterialer. Der er nogle medlemslande, som end ikke aner, hvilke virksomheder i deres land der importerer eller producerer fødevarekontaktmaterialer. Kender de ikke til virksomhederne, kan de jo heller ikke kontrollere dem. Så mener vi i øvrigt også, at overensstemmelseserklæringer ikke bare skal være et gummistempel, men en reel dokumentation for sikkerhed. På den måde kan vi sikre, at både myndigheder og virksomheder får mere tillid til hinanden."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph