Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-05-Speech-3-389-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161005.21.3-389-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De PVV stemde tegen een Europees herindustrialiseringsbeleid omdat de vestiging van een industrie sterk afhankelijk is van de vestigingslocatie. Factoren zoals het investeringsklimaat, de bereikbaarheid, het opleidingsniveau van de bevolking, energieprijzen en de wettelijke werknemersvoorzieningen zijn daarbij van primair belang. Op al deze punten is de EU juist contraproductief. Daar helpt dit voorstel, dat opnieuw verantwoordelijkheid bij de EU legt, niet bij."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph