Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-05-Speech-3-383-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161005.21.3-383-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cazurile Caterpillar și Alstom reflectă o intensificare a restructurărilor în mai multe state UE ca urmare a schimbărilor din mediul economic. În acest context, statele membre vor avea de înfruntat provocări economice semnificative în viitorul apropiat și trebuie să ia toate măsurile pentru a îmbunătăți nivelurile de productivitate și de inovare ale industriei. De asemenea, consider că informarea și consultarea lucrătorilor reprezintă un element esențial al modelelor sociale din statele membre. Din acest motiv, subliniind că UE și statele sale membre trebuie să își coordoneze politicile pentru a se asigura că dispun de industrii producătoare durabile și competitive, votez pentru susținerea rezoluției."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph