Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-05-Speech-3-285-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161005.19.3-285-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană sprijină îndeplinirea obiectivelor globale de dezvoltare durabilă asumate la nivel internațional de către statele membre. Printre acestea se numără și apărarea dreptului la hrană și, concomitent, eradicarea foametei la nivel mondial. În prezent, nu mai puțin de 161 de milioane de copii sunt afectați de subnutriție cronică la nivel mondial, ceea ce are un impact negativ asupra dezvoltării lor, iar 41 de milioane de copii cu vârsta mai mică de cinci ani sunt supraponderali sau obezi. Această situație trebuie gestionată în mod adecvat de organismele internaționale specializate, dar și de UE și statele membre. În 2013 UE și-a asumat angajamentul de a reduce cazurile de retard de creștere a copiilor cu cel puțin 7 milioane până în 2025 și alocarea a 3,5 miliarde de euro în acest scop până în 2020. Cu toate acestea, nivelul investițiilor pentru asigurarea securității alimentare rămâne insuficient. Este nevoie de efortul coroborat al instituțiilor europene și statelor membre UE, dar și al statelor în curs de dezvoltare pentru a asigura investiții pe termen lung în domeniul agriculturii durabile, utilizării responsabile a resurselor, eliminării risipei, eliminării discriminării de gen, asigurării igienei publice și protejării grupurilor vulnerabile. Această rezoluție va contribui la îmbunătățirea situației."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph