Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-05-Speech-3-240-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161005.18.3-240-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Adoptarea Convenției de la Haga privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii în 1980 a constituit un moment foarte important la nivel internațional. Convenția a fost ratificată de toate statele membre ale UE, instituind cooperarea între statele semnatare în acest domeniu. În vederea aplicării Convenției, în relația cu state terțe, pe întreg teritoriul UE este nevoie de autorizarea statelor membre de către Consiliul European. Este și cazul aderării Coreei de Sud, partener asiatic important, cu care statele membre au relații foarte bune. În prezent, Consiliul trebuie să autorizeze majoritatea statelor membre, cu excepția Cehiei, Irlandei și Lituaniei, care au acceptat deja aderarea Coreei de Sud, și a Danemarcei, care este exclusă din politica Uniunii în domeniul justiției civile, să accepte această aderare, ceea ce va permite intrarea în vigoare a Convenției între statul sud-coreean și UE. Este un pas important în favoarea cetățenilor UE de origine coreeană, de aceea susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph