Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-05-Speech-3-201-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161005.17.3-201-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Convenția de la Haga privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii este un document foarte important, adoptat la nivel internațional în 1980 și ratificat de toate statele membre ale UE, care a instituit cooperarea între statele semnatare în acest domeniu sensibil. În vederea aplicării Convenției, în relația cu state terțe, pe întreg teritoriul UE este nevoie de autorizarea statelor membre de către Consiliul European. Este și cazul aderării Kazahstanului, stat situat în apropierea UE, cu care statele membre au relații foarte bune. În prezent, Consiliul trebuie să autorizeze majoritatea statelor membre, cu excepția Olandei, care a acceptat deja aderarea statului kazah, și a Danemarcei, care este exclusă din politica Uniunii în domeniul justiției civile, să accepte această aderare, ceea ce va permite intrarea în vigoare a Convenției între Kazahstan și UE. Consider că este un pas important în favoarea cetățenilor UE de origine kazahă, de aceea susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph