Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-05-Speech-3-161-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161005.16.3-161-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Convenția de la Haga privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii este un document foarte important, adoptat la nivel internațional în 1980 și ratificat de toate statele membre ale UE, care a instituit cooperarea între statele semnatare în acest domeniu sensibil. Situația respectivă apare în special în urma divorțurilor cuplurilor transnaționale și creează dificultăți la nivelul statelor naționale în ceea ce privește tutela asupra copiilor minori. Convenția reglementează soluționarea unor astfel de cazuri și stabilește aplicarea legislației statului de reședință a copilului, precum și returnarea imediată a copiilor răpiți. Întrucât UE dispune de competențe externe exclusive în acest domeniu, statele membre trebuie să fie autorizate în vederea acceptării aderării unor state terțe la Convenție. Acesta este cazul aderării Republicii Peru, stat care a avut o serie de conflicte interne în trecut, dar care a depășit cu succes perioada respectivă. În prezent, Consiliul trebuie să autorizeze două state membre, Austria și România, să accepte această aderare, ceea ce va permite intrarea în vigoare a Convenției între Peru și întreaga UE. Este vorba despre un pas important în favoarea cetățenilor UE de origine peruană, de aceea susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph