Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-755-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.35.2-755-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Skrajność jest wrogiem dobrego. Nie akceptuję tych głosów, które ponaglają prezydencję, żeby zbudowała prokuraturę scentralizowaną, nieufającą państwom. Właśnie potrzebujemy czasu, delikatności i wspólnej zgody w tej sprawie. Więc nie mogę w żadnym razie zgodzić się z tym, co mówili tutaj przedstawiciele grupy S&D i ALDE. Jeśli prokuratura powstanie, to właśnie jako struktura kolegialna i kooperująca z państwami. Dlatego chcę docenić wysiłek prezydencji w tej sferze. Jest też oczywiście delikatna kwestia kształtu dyrektywy PIF. To nie jest oczywiste, że oszustwa związane z podatkiem VAT mają być w domenie europejskiej, tym bardziej że w 90 % przypadków to właśnie państwa są poszkodowane z powodu tych oszustw. W każdym razie apeluję o racjonalność i o zgodę z poczuciem wspólnego zaufania i aby dać czas prezydencji na dokończenie tej pracy."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph