Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-715-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.34.2-715-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Det er egentlig lidt ironisk, at vi i dag skal diskutere fair brug og regler for misbrug, når det gælder borgernes brug af telefoni og data over for teleselskaberne. Det viser, at den liberale gruppes forslag fra sommeren 2013, som dengang vakte megen vrede og megen furore, men som alligevel fik et flertal ved beslutningen lige før sommerferien, er en kæmpe succes. Dengang var det nemlig et spørgsmål om at sikre den enkelte forbruger en fair brug. Afgiften på roaming for telefoni og tekstbeskeder var knap 300 % over kostprisen og 698 % i gennemsnit over kostprisen på netadgang, når man opholdt sig uden for sit eget land. Derfor er det en kæmpe sejr for Parlamentet, at vi nu har fået vendt problemstillingen om og diskuterer den omvendte problematik i stedet for, nemlig hvordan vi forhindrer, at borgerne misbruger et system, hvor vi har afgiftsfri roaming, men stadig endnu ikke har et reelt indre marked for fælles frekvenser. Først og fremmest, hr. kommissær, kræver det en meget, meget klar definition af, hvad misbrug egentlig er. I mit verdensbillede kan der aldrig nogensinde blive tale om misbrug for den rejsendes vedkommende eller for den, der er udstationeret for sin virksomhed i en kortere eller en mellemlang periode. Det vil jeg gerne slå fast. Misbrug kan alene være, såfremt man snyder med sin bopæl, eller man forsøger at lave en forretning ud af at købe simkort i et andet land og sælge dem i et tredjeland. Derfor vil jeg også gerne kvittere Kommissionen for, at den trak sit forslag om 90 dage tilbage og i stedet gik ind på præmissen om, at misbrug ud fra en bopælspræmis eller ulovligt køb og salg er det, man tager udgangspunkt i. Jeg synes stadigvæk, at der er en lang række uklarheder i det, Kommissionen er kommet med, men jeg tror, at vi kan finde en fælles løsning, og jeg forventer, at alle lever op til deres valgløfter og tager deres ansvar for at finde løsninger, at alle lever op til de valgløfter, der kom i valgkampen 2014, inklusive Kommissionen og også medlemslandene."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph