Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-708-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.33.2-708-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Libertatea de circulație este unul dintre pilonii pieței unice europene, fiind principiul care permite ca milioane de cetățeni să se deplaseze dintr-un stat membru în altul. Această facilitate contribuie nu doar la creșterea economică a Uniunii și la promovarea turismului, ci și la cimentarea unei conștiințe a identității europene. Declarația de azi a comisarului european pentru Transporturi, Violeta Bulc, privind acordarea de abonamente la tren pentru tineri recunoaște nevoia urgentă de a promova mobilitatea, mai ales printre cetățenii sub 30 de ani. CE trebuie să dea curs solicitărilor venite din partea Parlamentului European de a prioritiza nevoile acestei categorii care a fost afectată profund din punct de vedere economic în urma crizei. Un abonament gratuit la sistemul InterRail ar permite tinerilor să descopere la timp ceea ce Europa are de oferit și ar promova totodată un mijloc de călătorie sustenabil, dar utilizat insuficient. Totuși, declarația comisarului nu răspunde întru totul așteptărilor parlamentului. Comisia se prezintă încă precaută și lipsită de ambiția care ar putea să dea un suflu nou discuției despre mobilitatea tinerilor. Cu toate acestea, grupul socialiștilor va continua să se lupte pentru ca toți cetățenii europeni care împlinesc 18 ani să poată beneficia de un abonament InterRail."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph