Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-591-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.30.2-591-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy! Poważny kryzys wymaga mocnej i zdecydowanej reakcji. Chcę powiedzieć, że jestem zawiedziony słowami pana komisarza Moscovici, bo właściwie nie ma żadnej zapowiedzi poważnych reform w tej sprawie. Jestem, podobnie jak wielu posłów, za tym, żeby uchwalić nowe przepisy, żeby wydłużyć co najmniej do pięciu lat okres karencji dla byłych komisarzy. Mówili o tym pani poseł Adinolfi i pan poseł Durand, a także wielu innych. Ponadto przy tej okazji warto powiedzieć, że dobrym wzorcem do uzdrowienia sytuacji są zapisy projektu sprawozdania pana posła Giegolda. Mam nadzieję, że niedługo będziemy głosować nad tym sprawozdaniem, które przedstawia kompleksowy sposób, kompleksowe mechanizmy uzdrowienia sytuacji, m.in. spójny rejestr lobbystów, konieczność zapisania wpływu lobbystów we wszelkich sprawozdaniach ustawodawczych, a więc ślad legislacyjny, wreszcie wydłużone okresy karencyjne. To jest dobry wzorzec, z którego powinniśmy skorzystać."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph