Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-491-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.29.2-491-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ik heb de eurocommissaris aangehoord en ik zou het zo graag willen geloven. Ik zou zo graag willen geloven dat alle hervormingen nu gerealiseerd worden, dat er eindelijk voor 2017 eens realistisch zal worden begroot. Ik zou zo graag willen geloven dat de privatiseringen nu wel gerealiseerd worden. Maar ik heb er grote moeite mee, want de is zo slecht. Slechts 15 % van de wetten die zijn aangenomen, zijn daadwerkelijk uitgevoerd. We zien dat Griekenland op de van het is gezakt van de 81e naar de 86e plek. We zien dat er maar een heel klein deel van de privatiseringen is gerealiseerd. En wanneer we dan zien dat minister van Infrastructuur Spirtzis gewoon zegt dat hij hoopt dat de privatiseringsdeals zullen mislukken, dat hij in het Griekse parlement zegt: “ach die bedrijven zijn zo zwaar met schulden belast, die wil toch niemand kopen”, dan ben ik ontzettend bezorgd. Dan kan ik niet anders dan toch maar weer een keer benadrukken dat de commissaris er bovenop moet zitten, dat we niet mogen verslappen en de druk maximaal moeten blijven opvoeren om in het belang van Griekenland tot betere resultaten te komen. ( )"@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"Global Competitive Index"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph