Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-450-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.26.2-450-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Relațiile Uniunii Europene cu țările din Africa, Caraibe și Pacific (ACP) s-au situat constant la un nivel foarte bun în ultimele decenii. UE este principala sursă de ajutor pentru dezvoltare în cazul acestor state, poziție ce îi conferă un rol extrem de important în sprijinirea evoluției pozitive a țărilor respective. Totuși, poziția lor este destul de dificilă și în prezent, fapt care reclamă încheierea unui nou acord, care să pună în prim plan Agenda 2030 și Obiectivele de dezvoltare sustenabilă (ODS). Acest nou acord trebuie să includă un mecanism de monitorizare periodică, responsabilitate și evaluare inter pares, planificarea unor politici bazate pe cunoaștere, măsuri pentru eradicarea sărăciei și inegalităților, coerența politicilor de dezvoltare (CPD), protecția drepturilor omului, principiilor democratice și statului de drept, adoptarea unor măsuri adecvate în cazul unor situații grave de corupție, dialogul politic, consolidarea autorităților locale și regionale, sprijinirea minorităților, tinerilor și femeilor, dar și a sectorului privat al economiei. În acest scop, se preconizează înființarea unor noi instituții de cooperare, pe lângă Consiliul ACP-UE, cum ar fi Adunarea Parlamentară Paritară (APP), Biroul APP, Comisia APP. Acestea vor gestiona mai bine finanțarea prin diversele instrumente europene implicate și prin acordurile de parteneriat economic (APE). Susțin acest raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph