Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-407-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.25.2-407-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză a atins în ultimii ani un nivel impresionant în toate domeniile. Pe lângă colaborarea în domeniul economic, un alt sector important de cooperare strategică este ordinea publică. Este vorba despre un domeniu de maxim interes, în special în contextul creșterii amenințărilor de tip terorist la adresa societății contemporane. În relația cu China, o componentă importantă de cooperare este combaterea criminalității organizate, sub forma imigrației ilegale, traficului de persoane și de droguri, falsificării monedei euro, încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, corupției în sport, atacurilor cibernetice și spălării de bani. Acordul actual de cooperare exclude schimbul de date personale și se referă în special la schimburile de rapoarte privind situația generală, analize strategice, informații privind procedurile de anchetare penală și de prevenire a infracționalității, activitățile de formare și anumite anchete penale. Adoptarea acestui acord completează seria de inițiative de cooperare între Europol și alte structuri ale principalilor actori internaționali, în scopul eficientizării activității de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere. Este o măsură necesară, de aceea susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph