Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-04-Speech-2-370-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161004.24.2-370-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană exportă o gamă largă de bunuri la nivel mondial. Printre acestea se numără o serie de produse care pot fi folosite ca instrumente de tortură și execuție, de exemplu prin injecții letale. În acest scop, se impune controlul la nivelul UE pentru a evita folosirea produselor exportate în moduri care contravin Regulamentului european împotriva torturii din 2005 sau pentru pedeapsa cu moartea, procedură pe care UE o dorește eliminată la nivel mondial. Acest lucru nu este posibil în prezent, datorită absenței unor regimuri multilaterale de control al exporturilor respective, în special în privința bunurilor militare, bunurilor cu dublă utilizare, armelor de foc, produselor medicale. O soluție ar putea fi crearea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru țările care și-au luat angajamente conforme cu Protocolul nr. 13 la Convenția europeană a drepturilor omului sau cu al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional privind drepturile civile și politice. Aceasta ar urma să conțină liste specifice de produse, asigurând un plus de claritate pentru exportatori, și o serie de controale, verificări, sancțiuni, orientări și informări din partea autorităților naționale. Parlamentul European trebuie să fie implicat în mod corespunzător în acest proces. Susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph