Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-03-Speech-1-131-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! W dzisiejszej Europie, szczególnie w jej zachodniej części rozwija się i umacnia się ruch antyglobalizmu. Chcę powiedzieć o tym przy tym temacie, ponieważ jest to niezwykle ważne. Globalizm dzisiaj to jest globalizm demokracji. Globalizm dzisiaj to globalizm praworządności, globalizm równości. Globalizm nowoczesny w XXI w. to jest globalizm edukacji. To jest globalizm społeczeństwa obywatelskiego. W końcu w dzisiejszych czasach globalizm to upowszechnianie dobrobytu na świecie. Ci wszyscy, którzy występują w Europie przeciwko globalizacji, tak ja rozumiem, że bez świadomości – opowiadają się za upowszechnianiem biedy, za utrzymywaniem biedy. Świat, w którym państwa zamykałyby się tylko w swoich granicach, w którym wspólnoty działałyby tylko w ramach swoich umów, i nie przejmowały się innymi państwami, innymi narodami, to by był świat zdominowany przez biedę. Ten proces globalizacji, który obecnie obserwujemy i który się w sposób pozytywny rozwija, służy ideałom, o których tutaj dzisiaj mówimy. I mam nadzieję, że ci, którzy mają wpływ na życie publiczne w Europie i na całym świecie, to rozumieją. Będziemy poprzez globalizację działać na rzecz zmniejszenia biedy na świecie."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161003.15.1-131-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph