Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-15-Speech-4-497-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160915.40.4-497-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fondul european de ajustare la globalizare este un instrument care oferă un sprijin direct pentru lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă ca urmare a globalizării și schimbărilor intervenite în comerț. Acest raport analizează cu atenție activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014. În acest context, consider că ar trebui să continuăm măsurile pentru o Europă care să asigure îmbunătățirea condițiilor de viață și promovarea unui model social european, acesta vizând o protecție socială puternică, servicii publice de calitate și dialog social."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph