Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-15-Speech-4-465-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160915.39.4-465-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Susțin acest raport deoarece el evaluează cu atenție aplicarea Directivei privind egalitatea de tratament în cazul ocupării forței de muncă, după 15 ani de la adoptare, și prevede recomandări pentru îmbunătățirea situației. Printre principalele aspecte abordate în acest raport se numără: lipsa de date despre egalitate, problema conștientizării, rolul societății civile și accesul la justiție. Documentul subliniază că, în pofida aplicării foarte pozitive a directivei în multe state membre, încă mai există probleme și provocări precum finanțarea, raportarea cazurilor de discriminare și accesul la informație și justiție. Consider că partenerii sociali și societatea civilă, inclusiv organismele de promovare a egalității, trebuie să fie implicați în aplicarea efectivă a egalității în cazul ocupării forței de muncă."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph