Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-15-Speech-4-337-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160915.35.4-337-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cea de-a 17-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura la Johannesburg (Africa de Sud) cu începere de la sfârșitul acestei luni, va constitui un moment important pentru reiterarea unor obiective strategice ale UE în acest domeniu. Întrucât CITES este cel mai amplu acord global în vigoare privind conservarea speciilor sălbatice, fiind ratificat de 181 de state, inclusiv de UE și cele 28 de state membre, el poate deveni cel mai important instrument de combatere a traficului ilegal de specii sălbatice, care a devenit a patra piață neagră ca mărime, după traficul de droguri, de persoane și de arme. UE este o piață majoră de tranzit și destinație pentru traficul ilegal al păsărilor, broaștelor țestoase, reptilelor și plantelor sălbatice protejate în cadrul CITES. De aceea, poziția Uniunii trebuie să se axeze pe combaterea crimei organizate și corupției legate de traficul de specii sălbatice, combaterea comerțului ilegal online, utilizarea de sancțiuni eficiente, interdicția comercializării speciilor sălbatice protejate pe teritoriul UE, măsuri de detecție în sectorul transporturilor și interzicerea comercializării fildeșului. Este vorba despre obiective perfect justificate și susțin adoptarea acestei rezoluții."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph