Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-15-Speech-4-279-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160915.33.4-279-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fenomenul migrației care afectează Uniunea Europeană în ultimii ani a demonstrat necesitatea elaborării unei abordări unitare în privința politicii de azil la nivel european. Întrucât majoritatea refugiaților provin din zonele de conflict din Siria și Irak, statutul lor de azilanți nu este pus în discuție. Totuși, principala problemă este presiunea pusă asupra țărilor de graniță din zona sudică, cum ar fi Grecia și Italia, care nu pot gestiona singure numărul mare de refugiați. În acest context, Comisia Europeană a reacționat și a venit cu propunerea de a împărți refugiații în statele membre conform unor cote stabilite în funcție de capacitatea fiecărei țări. O parte din statele membre nu au fost de acord cu aceste cote, rezultatul fiind aglomerarea refugiaților în taberele din Grecia și Italia, ceea ce creează probleme statelor respective. Atitudinea respectivă este contrară spiritului de solidaritate care stă la baza Uniunii Europene și pune în pericol însăși viabilitatea proiectului european în perioada următoare. În aceste condiții, Parlamentul European este forul cel mai potrivit pentru a atrage atenția că problema refugiaților trebuie rezolvată prin cooperarea între statele membre și că niciun stat nu se poate eschiva de la aceste obligații folosind tertipuri de tip naționalist-populist."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph