Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-14-Speech-3-413-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160914.28.3-413-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cetățenii europeni trebuie să se situeze în centrul preocupărilor factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor europene. Acest lucru este valabil și în cazul produselor de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), unde informarea clienților este extrem de importantă. Din păcate, nivelul de reglementare de până acum nu s-a dovedit suficient, neasigurând condiții competitive egale pe piață, eliminând riscul de credit din calculul categoriei de risc pentru produsele de asigurare, excluzând produsele cu multiple opțiuni și omițând scenariile de performanță. De aceea, este necesară o standardizare suplimentară a acestui domeniu, în sensul oferirii de documente cu informații esențiale privind aceste produse. Propunerea de regulament a Comisiei se referă la modul de prezentare, conținutul, revizuirea acestor documente, dar și la condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente. Totuși, propunerea nu reușește să soluționeze problemele existente. În concluzie, propunerea rezoluției Parlamentului European este de a amâna data de aplicare a regulamentului, pentru a asigura punerea în aplicare în bune condiții a cerințelor prevăzute de regulament și intrarea în vigoare a standardului tehnic de reglementare. Susțin rezoluția de față."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph