Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-14-Speech-3-303-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160914.25.3-303-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Disputele din ultimele luni privind evoluțiile politice îngrijorătoare din Polonia au constituit un eveniment de maxim interes pentru instituțiile europene. Implicarea autorităților guvernamentale în funcționarea Tribunalului Constituțional, inclusiv obstrucționarea unor decizii obligatorii, constituie o violare flagrantă a spiritului democratic al Uniunii Europene. Încercările de a introduce interzicerea avortului, de amendare a Legii mass-mediei publice, a Legii Poliției, a Legii Procurorului General și a Codului de Procedură Penală sunt măsuri care nu pot decât să ne sensibilizeze în direcția apărării valorilor fundamentale ale Uniunii. Dialogul dintre instituțiile europene și cele naționale poloneze nu a dus la rezultate notabile, deși însăși Comisia de la Veneția a emis opinii critice la adresa noii legislații naționale. În aceste condiții, în iulie, Comisia a activat a doua etapă a Cadrului de monitorizare a statului de drept, formulând noi recomandări autorităților poloneze. Cred că este momentul ca Parlamentul European să dea un semnal de apărare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni din toate statele membre. Această rezoluție este doar un prim pas în acest sens, dar este o măsură care se impune de la sine. Susțin adoptarea rezoluției actuale, pentru ca democrația poloneză să fie salvată."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph