Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-14-Speech-3-273-006"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160914.24.3-273-006"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În ultimii ani, sectorul economic al pescuitului a cunoscut o creștere importantă, care a dus la crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă. În prezent, peste 100 000 de persoane lucrează în cadrul sectorului pescuitului la nivelul UE. Activitatea lor, însă, este supusă unor circumstanțe dificile, cu risc ridicat, desfășurându-se pe mare. Rata de accidente și răniri este de 15 ori mai mare în acest domeniu decât media din alte domenii. În acest sens, Comisia a venit cu propunerea de a reglementa acest sector în direcția îmbunătățirii condițiilor de lucru ale persoanelor angajate în activitatea de pescuit. În 2007 a fost adoptată o directivă pentru punerea în aplicare a Convenției privind munca în domeniul pescuitului a Organizației Internaționale a Muncii. Ulterior, au fost organizate consultări cu partenerii sociali, în speță cu Confederația generală a cooperativelor agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană („Europêche”). În urma acestor consultări, în 2013 a fost adoptat acordul de punere în aplicare, ratificat până în prezent doar de Franța. Recomandarea actuală vizează impulsionarea procesului de ratificare și aplicarea necesară în practică a standardelor respective. Susțin adoptarea documentului."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph