Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-14-Speech-3-268-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160914.23.3-268-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană sprijină comerțul liber la nivel mondial, fapt exprimat prin încheierea de acorduri de parteneriat economic cu diverse țări și regiuni ale lumii. Printre aceste regiuni se numără Zona de Cooperare și Dezvoltare a Africii Australe (SADC), cuprinzând țări care au deja o relație consolidată de cooperare cu UE, ca Africa de Sud, dar și altele care aspiră la acest statut, cum ar fi Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia și Swaziland. Actualul acord, semnat în iunie 2015, oferă tuturor acestor țări acces liber, fără taxe vamale, pe piața europeană, încurajând dezvoltarea durabilă a statelor respective. Din păcate, acordul nu conține și mecanisme formale de monitorizare a implementării sale, deși astfel de mecanisme sunt incluse în acordurile UE. În această privință, rolul societății civile este esențial pentru a monitoriza realizarea scopurilor acordului, în special în domeniul asigurării drepturilor fundamentale și a standardelor de muncă. Din fericire, acordul poate fi revizuit după 5 ani, ceea ce este un motiv de optimism. Totuși, ar fi utilă includerea unor mecanisme de verificare în cadrul acordului încă de acum, dacă este posibil. În orice caz, însă, este vorba despre un progres important pentru protecția produselor de origine protejată, și nu numai. Susțin adoptarea raportului."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph