Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-14-Speech-3-227-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160914.22.3-227-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Căile navigabile interioare reprezintă o modalitate de transport din ce în ce mai importantă în cadrul Uniunii Europene, mai ales datorită prețului redus pentru transportul de mărfuri și potențialului redus de poluare. Cu toate acestea, există o serie de obstacole în calea exploatării la capacitate maximă a acestor căi de transport. Printre acestea se numără insuficienta armonizare a reglementărilor naționale și a diverselor porțiuni fluviale. În acest sens, Comisia Europeană a venit cu o propunere pentru stabilirea unor standarde tehnice comune privind ambarcațiunile fluviale folosite de diversele state membre. Propunerea vizează asigurarea unui nivel ridicat de siguranță și eficiență, adaptarea rapidă a standardelor la progresele științifice și tehnice și revizuirea periodică a reglementărilor. De asemenea, se prevede instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv pentru gaz lichefiat. O componentă importantă la care s-a ajuns în urma negocierilor instituționale a fost prerogativa Parlamentului de a lua decizii privind aducerea la zi a standardelor tehnice în domeniul căilor navigabile interioare. Este un câștig important, de aceea susțin adoptarea acestei recomandări în forma sa actuală."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph