Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13_AgendaItem_28"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Has Part
dcterms:Is Part Of
dcterms:Title
"Žádost, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@cs2
"Anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@da3
"Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität von István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@de10
"Αίτηση άρσης της ασυλίας του István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@el11
"Request for the waiver of the immunity of István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@en5
"Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@es22
"István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@et6
"István Ujhelyin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@fi8
"Demande de levée de l'immunité d'István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@fr9
"Zahtjev za ukidanje imuniteta Istvánu Ujhelyiju (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@hr1
"Ujhelyi István mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@hu12
"Richiesta di revoca dell'immunità di István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@it13
"Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) imunitetą (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@lt15
"Pieprasījums atcelt István Ujhelyi imunitāti (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@lv14
"Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@mt16
"Verzoek om opheffing van de immuniteit van István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@nl4
"Wniosek o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@pl17
"Pedido de levantamento da imunidade de István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@pt18
"Cerere de ridicare a imunității lui István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@ro19
"Žiadosť o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@sk20
"Zahteva za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@sl21
"Begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)"@sv23
lpv:document identification number
"en.20160913.28"7
lpv:hasSubsequent

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 111 triples

Context graph