Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-750-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.43.2-750-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Parlamentul European veghează la crearea unor condiții de viață cât mai bune pentru cetățenii europeni. În ultima vreme, însă, construirea unei cariere și viața de familie sunt din ce în ce mai greu de reconciliat la nivel european. Acest lucru are un impact negativ asupra evoluției demografice, contribuind la procesul de îmbătrânire accentuată a populației europene. Pentru contracararea acestor efecte, documentul de față își propune revizuirea legislației europene pentru realizarea unui echilibru între carieră și viața personală, în special vizând concediul maternal și paternal, programele de lucru flexibile, creșterea participării părinților cu copii pe piața muncii. Aceste măsuri necesită investiții suplimentare în serviciile sociale, cu precădere în domeniul îngrijirii copiilor, bătrânilor și invalizilor, crearea de locuri de muncă de calitate, tratamentul egal pe piața muncii. În urma aplicării acestor măsuri, concediul paternal va deveni mai frecvent, permițând o participare egală a părinților la creșterea copilului, vor fi încurajate persoanele care îngrijesc bătrâni, copii sau invalizi, se va încuraja reîncadrarea mamelor pe piața muncii și se va asigura accesul gratuit al copiilor la educație, sănătate, îngrijire, hrană și locuințe. Consider că aceste măsuri sunt benefice pentru creșterea standardului de viață al cetățenilor europeni în ansamblu și susțin adoptarea raportului de față."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph