Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-702-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană este cea mai importantă sursă de ajutor pentru dezvoltare destinat țărilor din Africa. Acest lucru derivă din înțelegerea importanței soluționării problemelor de pe continentul african, aflat în vecinătatea sudică a Uniunii. Fondul fiduciar al UE pentru Africa (EUTF) este unul dintre instrumentele concepute cu ocazia summitului de la Valletta privind migrația din noiembrie 2015, în vederea stabilizării continentului și a unei gestionări mai bune a migrației. În această ultimă privință, accentul trebuie să cadă pe cauzele profunde ale destabilizării, strămutării forțate și migrației ilegale, încurajând soluții ca reziliența, oportunitățile economice, egalitatea de oportunități, securitatea cetățenilor și dezvoltarea. Cu toate acestea, folosirea efectivă a fondurilor EUTF trebuie atent monitorizată, pentru a evita deturnarea lor în scopuri obscure ale unor actori locali sau pentru controlul frontierelor. Domeniile care trebuie să constituie țintele prioritare ale investițiilor sunt educația, locurile de muncă, buna guvernare, proiectele de mediu, adică cele legate de viața de zi cu zi a locuitorilor de pe continentul african. EUTF este, însă, doar una din componentele răspunsului UE la criza migrației. Statele membre trebuie să susțină mai multe instrumente de acest tip pentru a obține rezultate concrete. Totuși, este vorba despre un prim pas în direcția bună."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.42.2-702-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph