Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-666-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.41.2-666-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Regiunea alpină reprezintă una dintre principalele zone turistice ale Uniunii Europene. În acest context, elaborarea unei strategii regionale a UE dedicată zonei Alpilor este un element semnificativ, favorizat de obiectivul coeziunii teritoriale consacrate de Tratatul de la Lisabona. Este vorba despre a patra astfel de strategie dedicată unei regiuni europene, după strategiile Dunării, zonei Mării Baltice și zonei Ionico-Adriatice. În cazul de față, strategia EUSALP acoperă 80 de milioane de locuitori din 7 țări și 48 de regiuni din cadrul, dar și din afara UE, o zonă caracterizată de o bună cooperare inter-statală, dar având o infrastructură de transport insuficientă, probleme logistice privind producătorii și suferind de efectele schimbărilor climatice. Strategia se bazează pe o serie de piloni fundamentali, cum ar fi îmbunătățirea competitivității, prosperității și coeziunii, asigurarea accesibilității și conectivității pentru toți locuitorii din regiune și garantarea sustenabilității prin protejarea patrimoniului alpin și promovarea utilizării sustenabile a resurselor naturale și culturale. Realizarea acestor obiective ar pune și mai bine în valoare potențialul imens al regiunii, contribuind la coeziunea teritorială a Uniunii. Consider că este o inițiativă lăudabilă și susțin adoptarea acestui raport în forma sa actuală."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph