Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-589-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.39.2-589-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Sistemele de încălzire și răcire acoperă aproximativ o jumătate din consumul de energie din cadrul Uniunii Europene. În acest context, este foarte important ca instituțiile europene să contribuie la eficientizarea domeniului respectiv, atât în ceea ce privește consumatorii industriali, cât și cei casnici. În mod concret, este vizată eficiența energetică a clădirilor, prin intermediul termoizolării construcțiilor mai vechi, modernizarea și chiar înlocuirea centralelor termice vechi, respectiv modernizarea dispozitivelor de încălzire și răcire (inclusiv boilere și aparate de aer condiționat). Acest proces se află deja în desfășurare în multe dintre statele membre, însă este nevoie de o coordonare a eforturilor la nivel european, pentru a evita decalajele între regiuni și pentru a evita vulnerabilizarea anumitor grupuri sociale. Resursele naționale nu sunt suficiente, iar investițiile individuale ale cetățenilor sunt de neconceput. Pentru remedierea acestor probleme este necesară o creștere substanțială a finanțării europene, care să acopere renovarea termică a loturilor rezidențiale și construirea de instalații inovatoare, dar și o creștere a gradului de utilizare a energiilor regenerabile (în special a energiei solare). Este vorba despre o inițiativă absolut necesară, pe care o susțin fără rezerve."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph