Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-546-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.38.2-546-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări în domeniul energiei, printre care dependența de importurile de petrol și gaze, lipsa de diversificare, prețurile ridicate la energie influențate de taxele pe energie impuse de către stat, creșterea cererii de energie la nivel global, riscurile în materie de securitate pentru țările producătoare și de tranzit, combaterea schimbărilor climatice, progresul lent în ceea ce privește eficiența energetică, creșterea ponderii energiei din surse regenerabile, integrarea și interconectarea piețelor energetice și denaturările pieței provocate de diferitele sisteme de sprijin. În acest sens, Comisia a considerat că se impune o mai bună integrare și coordonare a piețelor de energie, prin crearea unei piețe de energie electrică la nivelul întregii UE, crearea unei dimensiuni europene veritabile pentru securitatea aprovizionării cu energie și întărirea cooperării regionale în domeniul interconexiunilor și sistemelor de sprijin, precum și în vederea integrării energiei din surse regenerabile. Totuși, situația actuală este caracterizată de predominanța factorului decizional național, ceea ce accentuează nevoia de consultări, în subdomeniile prețurilor aplicabile în caz de penurie, extinderii supravegherii de reglementare la nivel european, creșterii interconectării, utilizării energiilor din surse regenerabile, subsidiarității organizării pieței europene, liberalizării prețurilor. Este un pas înainte pentru îmbunătățirea situației."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph