Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-397-375"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.32.2-397-375"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Odată cu aderarea Croației, UE și-a extins uniunea vamală și a fost, prin urmare, obligată să demareze negocieri cu Uruguay privind tariful vamal al statului croat. Acest document referitor la acordul dintre UE și Uruguay ia în considerare aderarea Croației la UE și prevede o adaptare a programului de tarifare, în conformitate cu cerințele OMC. Consider că acum este un moment oportun pentru încheierea noului acord și, din acest motiv, votez pentru susținerea acestuia."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph