Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-272-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.27.2-272-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Constituirea Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (EMIS) a fost răspunsul instituțional al Parlamentului European față de declanșarea scandalului falsificării testelor de emisii poluante în cazul unor constructori europeni de autovehicule. Scopul raportului de față derivă din însuși mandatul comisiei, acela de a prezenta un document interimar la mijlocul perioadei sale de activitate de un an. Astfel, lucrările EMIS s-au concentrat în ultimele luni pe schimburi de opinii cu reprezentanții Comisiei Europene, pe audieri ale martorilor și experților relevanți, pe organizarea unor misiuni de informare la Institutul pentru Energie și Transporturi din cadrul Centrului Comun de Cercetare (JRC-IET), la Laboratorul pentru măsurarea emisiilor autovehiculelor (VELA) și, respectiv, la autoritățile de omologare de tip din Luxemburg și la instalația de testare a autovehiculelor din Lambsheim (Germania). La acestea s-au adăugat o serie de studii, informări și note punctuale, precum și cereri de documente, chestionare și apel la martori relevanți. Pentru transparența activității EMIS a fost creat și un site special, unde pot fi accesate toate informațiile relevante pentru public. Toate aceste măsuri vor contribui la aflarea adevărului și determinarea celor responsabili pentru situația de față. Este vorba despre realizarea uneia dintre misiunile fundamentale ale PE, de a apăra interesele cetățenilor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph