Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-203-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.26.2-203-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, pokud jde o územní teritoriální spolupráci, tak bych chtěl uvést, že toto je skutečně nezbytný předpoklad kohezní politiky pro to, aby fungovala. Myslím si, že bychom měli kohezní politiku více propagovat, není vidět toliko hvězd. Myslím si, že kohezní politika právě v té podobě územní spolupráce by měla ukazovat, jakým způsobem dokáží regiony spolu spolupracovat a přinášet další benefity, ať je to odstraňování znevýhodnění nebo tvorba pracovních příležitostí. Tvorba regionálního HDP, to je velmi podstatné. V tomto smyslu je důležité, aby územní soudržnost byla součástí kohezní politiky, která bude pevnou součástí rovněž tedy evropské politiky regionálního rozvoje. Já jsem přesvědčen, že není dobré, abychom kohezní politiku oslabovali nějakými zvláštními nástroji, ta má své pevné místo v programu EU a já jsem velmi rád, že ji můžeme podporovat."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph