Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-187-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.25.2-187-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jedan od prioriteta kohezijske politike jest razvijanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija čemu su usmjerene RIS3 strategije. Konačni cilj tih strategija jest stvaranje održivog i uključivog gospodarskog rasta što je imperativ za EU jer se nalazi u gospodarskoj, financijskoj i socijalnoj krizi. Podržavam ovu rezoluciju zbog navedenih stavova i odredbi. Rezolucija jasno daje do znanja da su RIS3 strategije usmjerene prema jačanju konkurentnosti europskog gospodarstva te da pridonose razvoju poduzetničkog duha, postizanju uravnoteženog razvoja i otvaranju visokokvalitetnih radnih mjesta. Osim toga, te strategije pridonose učinkovitom korištenju fondova EU-a i zato utječu na sve države članice s ciljem da se oslobađa potencijal svih regija. Rezolucija u tom pogledu predlaže određene norme i smjernice kao što su poštivanje novih odredbi o uvjetima za dodjelu sredstava iz fondova ESI-ja te podržavanje uloge platforme S3. Rezolucija također naglašava važnost procesa „odozgo prema gore” zbog čega svaka država članica treba dati šansu lokalnim i regionalnim tijelima da oblikuju svoje stavove."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph