Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-161-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.25.2-161-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil, protože samozřejmě politika soudržnosti je téma, které Evropou hýbe, a myslím si, že bychom neměli zůstat tzv. vzadu. V tomto smyslu je důležité, abychom do politiky soudržnosti přidávali ještě více inteligentní specializace, více vědy, tato inteligentní specializace by měla být součástí politiky soudržnosti. Měla by se rozšiřovat víceúrovňová správa a zvyšovat její kapacity. Rovněž by měl být podřízen participativní přístup v politice soudržnosti pro rozhodování regionů. Já jsem tuto zprávu podpořil, my jsme ji probírali ve Výboru pro regionální rozvoj a myslím si, že je dobrý základ pro další práci na inteligentní specializaci."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph